Nederlands    Français
»  Contact » Privacy
Enter Title

Privacyverklaring voor klanten en leveranciers van Willem Spoormans NV

Laatste update privacyverklaring: 25.09.2018

Omdat we bij Willem Spoormans graag zorgzaam en correct omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en leveranciers, willen we u in deze privacyverklaring informeren hoe we omgaan met deze gegevens.

Willem Spoormans NV, gevestigd te 2170 Merksem, Eugeen Meeusstraat 6, is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring.

De aangestelde functionaris voor de gegevensbescherming, die toezicht houdt op de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u contacteren op privacy@spoormans.be.

1. Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen volgende gegevens: naam, adres, emailadres, telefoon en/of GSM-nummer, klan- of leveranciersnummer, BTW nummer, bankrekeningnummer, aan- en verkoopgegevens, betalingsinformatie, informatie over uw professionele activiteiten, en indien aanwezig,  camerabeelden aan de site van Willem Spoormans.

Deze gegevens hebben we verkregen van:

- uzelf, via verkoopsgesprekken, bestelformulieren, contracten, facturen, commerciële acties,

- van  andere vennootschappen uit de groep, waartoe Willem Spoormans behoort.

- van derden, zoals de kruispuntbank van ondernemingen en Trendstop,

- via franchisenemers en handelsagenten van de groep waartoe Spoormans behoort, voor zover de wet dit toestaat.

Indien u onze website bezoekt, vragen we u om onze privacyverklaring op de website eveneens aandachtig te lezen.

Mogelijke interesses waaraan we met onze diensten en activiteiten kunnen tegemoet komen, worden eveneens bijgehouden.

2. Waarom verzamelen we deze gegevens?

Uw gegevens worden in de eerste plaats gebruikt om de handelsrelatie tussen ons optimaal te laten verlopen en de opgenomen verbintenissen correct uit te voeren en op te volgen.

In de tweede plaats gebruiken we uw gegevens om u uit te nodigen voor events, te informeren over promoties, voor direct marketing doeleinden, voor het ontvangen van nieuwsbrieven of om profielen op te maken. Door het opmaken van profielen kunnen we je veel gerichtere en nuttigere informatie doorspelen en onze interne werking optimaliseren.


Je zal alleen elektronische direct marketing-communicaties ontvangen als je hiervoor expliciete toestemming hebt gegeven. Je kan te allen tijde kosteloos uitschrijven op direct marketing-communicaties.


Je gegevens gebruiken we ook voor statistische doeleinden en om onze diensten en producten te kunnen verbeteren.


Copyright 2009 Cegeka Inloggen